Επέκταση προσήνεμου μώλου, γενικών εκσκαφών και εσωτερικών κρηπιδωμάτων λιμένος Ρεθύμνου

ΚατηγορίαΣυγκοινωνιακά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη