Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

Πληροφορίες

Αναζήτηση Συνεργατών

Αναζήτηση Συνεργατών

Η ΤΟΜΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της Σύνταξης Μελετών Έργων Υποδομής (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά), Πολεοδομικών Μελετών, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έργων Γεωπληροφορικής (Ψηφιακή Χαρτογραφία, GIS).

Εάν οι σπουδές σας και τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους παραπάνω τομείς και επιθυμείτε να διερευνήσετε τις προοπτικές συνεργασίας σας με την ΤΟΜΗ Α.Ε., ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε. Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στη διεύθυνση: mail@tomh-ae.gr