Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γενικά Στοιχεία

Επωνυμία:ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Διακριτικός Τίτλος:ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.
Έδρα:Αθήνα
Χρόνος Ίδρυσης:1987 (Με την σημερινή μορφή από το 1995)
Νόμιμος Εκπρόσωπος:Χρήστος Ντάλας – Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:ΕΝ ISO: 9001:2015 Ε-1755/2021 ισχύει έως 05-03-2022 (TUV HELLAS)
Επιμελητήριο:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Αρ. Μητρώου 2531)
Μελετητικό Πτυχίο:Αρ. Μητρώου κατά Γ.Ε.Μ. (Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών): 331
Κατηγορίες:
ΣυγκοινωνιακάΕ τάξης (Κατηγορία 10)
ΥδραυλικάΕ τάξης (Κατηγορία 13)
ΤοπογραφικάΕ τάξης (Κατηγορία 16)
ΠεριβαλλοντικάΓ τάξης (Κατηγορία 27)
ΠολεοδομικάΓ τάξης (Κατηγορία 2)
Χωροταξικά και ΡυθμιστικάΑ τάξης (Κατηγορία 1)
ΟικονομικάΑ τάξης (Κατηγορία 3)
ΚοινωνικάΑ τάξης (Κατηγορία 4)