Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υποδομή

Για να ανταποκριθεί στις λειτουργικές τις ανάγκες, η εταιρεία σχεδίασε τα γραφεία της, οπού και μεταφέρθηκε μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους το έτος 2000. Αυτό το ιδιόκτητο κτίριο αποτελεί την έδρα της εταιρείας και βρίσκεται επί της οδού Μαιανδρουπόλεως στους Αμπελόκηπους Αττικής. Περιλαμβάνει 5 ορόφους χώρων εργασίας και τους παρακάτω βοηθητικούς χώρους:

  • Server room
  • Μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους
  • Parking

Όλοι οι χώροι του κτιρίου διαθέτουν σύστημα συναγερμού και αυτόματης πυρόσβεσης. Στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους έχει εγκατασταθεί επιπλέον και σύστημα μόνιμης καταγραφής (CCTV).

Πέραν της έδρας, η εταιρεία μισθώνει διάφορους χώρους ανά την επικράτεια ανάλογα με τις ανάγκες των εκπονούμενων έργων.

Εξοπλισμός

Η εταιρεία παρακολουθεί την εξέλιξη στα συστήματα πληροφορικής βελτιώνοντας την διαδικασία παραγωγής έτσι ώστε να παραμένει ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Τα επιμέρους τμήματα χρησιμοποιούν πρόσφατα και ευρέως χρησιμοποιούμενα λογισμικά από επώνυμες εταιρείες της παγκόσμιας αγοράς. Επιλεγμένο προσωπικό εκπαιδεύεται στην χρήση αυτών των λογισμικών κατά βάση από τους επίσημους διανομείς των προϊόντων.

Το δίκτυο υπολογιστών και τα τερματικά (server) χρησιμοποιούν πρόσφατα λειτουργικά συστήματα για βέλτιστη λειτουργικότητα και αμεσότητα στην επικοινωνία δεδομένου ότι τα επιμέρους τμήματα εργάζονται σε κοινό χώρο αποθήκευσης.

Πέραν των συστημάτων υπολογιστών διατίθεται και ο παρακάτω εξοπλισμός:

  • Επαγγελματικά οχήματα για τις υπαίθριες εργασίες /μεταφορά προσωπικού
  • Τοπογραφικά όργανα επίγειων αποτυπώσεων