Περιβαλλοντικά

ΔΕΗ ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, ΙΙ Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχών Ταμιευτήρων
Νέα Χάραξη της 11ης επαρχιακής οδού Ελευθερούπολη-Όρια Ν. Σερρών
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) διευθέτησης ρεύματος εντός του εγκεκριμένου και προς αναθεώρηση σχεδίου πόλης Δ.Ερυθρών Ν.Αττικής
ΜΠΕ-Σύνταξη κτημ/γίου τμ. Αεροδρόμιο-Σύνδεση με οδό Χαλκιδικής (τμ. 59.2) του Κάθετου Άξονα 59Α ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβ. Τουριστικών Σκαφών Σκάλας Κεφαλληνίας
Οικονομοτεχνική και Περιβαλλοντική μελέτη έργων λιμένος Ρεθύμνου
Περιβαλ. μελ. αγωγού και τάφρου ομβρίων Δ. Ερυθρών
Μελέτη χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας στους υδατικούς πόρους της ενδοχώρας του Ν. Πρέβεζας
Περιβαλλοντική και Γεωλογική Μελέτη οδού Δάφνης-Λίμνης Ν Ευβοίας
Μετατροπή σε κλειστό ιχθ/φειο του θαλάσσιου χώρου Κούκλια Άρτας
Σελίδες: