Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Environmental

ΔΕΗ ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, ΙΙ Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχών Ταμιευτήρων
Νέα Χάραξη της 11ης επαρχιακής οδού Ελευθερούπολη-Όρια Ν. Σερρών
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) διευθέτησης ρεύματος εντός του εγκεκριμένου και προς αναθεώρηση σχεδίου πόλης Δ.Ερυθρών Ν.Αττικής
ΜΠΕ-Σύνταξη κτημ/γίου τμ. Αεροδρόμιο-Σύνδεση με οδό Χαλκιδικής (τμ. 59.2) του Κάθετου Άξονα 59Α ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβ. Τουριστικών Σκαφών Σκάλας Κεφαλληνίας
Οικονομοτεχνική και Περιβαλλοντική μελέτη έργων λιμένος Ρεθύμνου
Περιβαλλοντική και Γεωλογική Μελέτη οδού Δάφνης-Λίμνης Ν Ευβοίας
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Περιβαλλοντική μελέτη λιμένος Κερκύρας
Γεωλογική & περιβαλλοντική οδός Λίμνης Δάφνης
Pages: