Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υδραυλικά

Μελέτη συμπλήρωσης – ενίσχυσης αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Γαλλικού με ΜΠΕ και οριοθέτηση
Μελέτη Δικτύου Oμβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη
Μελέτη κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Λιανοκλαδίου
Μελέτη οριοθέτησης ρέματος “Ροκφέλερ” Δ. Νέας Μάκρης
Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης & Ανάδειξης Περιοχών Λιμνών και Τεχνητών Φραγμάτων (Ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως Εκβολές Αχελώου)
Οριοθέτηση ρεμάτων και σχετικές τροποποιήσεις σχεδίου πόλης στις περιοχές επεκτάσεων Δήμου Αγρινίου
Μελέτες ύδρευσης-αποχέτευσης του παραθεριστικού οικισμού του συλλόγου στη θέση “ΤΡΑΠΟΡΙΑ” Καλυβίων Αττικής
Μελέτη τάφρου αποχέτευσης ομβρίων Δ. Ερυθρών
Οριοθέτηση Χειμάρρων-Αντιπλημμυρικά Έργα Νότιας Εύβοιας
Μελέτη διευθέτησης Κηφισού ανάντη Κόκκινου Μύλου με διερεύνηση ανάσχεσης πλημμύρας στην ορεινή λεκάνη (ΕΥΔΑΠ)
Σελίδες: