Αλιευτικό καταφύγιο Σκάλας

ΚατηγορίαΛιμενικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη