Αναμόρφωση οριστικής μελέτης αρδευτικού έργου περιοχής Πέτα – Κομπότι Άρτας

ΚατηγορίαΥδραυλικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη