Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού Δ. Κρήτης έργα φάσης ΙΙ

ΚατηγορίαΥδραυλικά
ΕργοδότηςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑνάδοχοςΤΟΜΗ
Έναρξη
Λήξη