Διευθέτηση-εγκιβωτισμός κοίτης ποταμού Άραχθου και προστασία παρόχθιων περιοχών

ΚατηγορίαΥδραυλικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη