Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκπόνηση Τοπογρα/κης Μελέτης, Μελ. Κτημα/γίου, Ορ. Μελ. Οδοποιίας, Μελ. Σήμανσης – Ασφάλισης, Ορ. Μελ. Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, Ορ. Γεωλογικής Μελ., Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων – Μελετών, Προκα/κών Μελ. Τεχνικών στο τμ. “Εχίνος – Μελίβοια” Κάθετος αξ. 70

ΤύποςΥπογραφή Σύμβασης
ΠεριγραφήΣτις 23 Ιουλίου 2013, υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης του έργου ‘Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης, Μελέτης Κτηματολογίου, Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης, Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης, Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων – Μελετών, Προκαταρκτικών Μελετών Τεχνικών στο Τμήμα “Εχίνος – Μελίβοια” του Κάθετου Άξονα 70 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” ‘ (Κωδ. Αναφοράς 5173) για λογαρισμό της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.
Το δεκαοκτάμηνης διάρκειας έργο ποσού 172.000,84 Ευρώ αφορά στην εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης, Μελέτης Κτηματολογίου, Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, Μελέτης Σήμανσης Ασφάλισης, Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης, Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων – Μελετών, Προκαταρκτικών Μελετών Τεχνικών στο τμήμα ‘Εχίνος – Μελίβοια’ του Κάθετου Άξονα 70 ‘Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα’.
ΑνάδοχοςΣύμπραξη Γραφείων Μελετών : ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΜΓΕ – ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ – ΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ – Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΕ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΟΙΒΟΥ
Αναθέτουσα αρχήΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.