Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ένταξη πράξης στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Ένταξη στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 85,620.00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 40,910.00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.