Έργα αναρρύθμισης παροχών Άραχθου και συμπληρώσεως-βελτίωσης των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων περιοχής Πέτα-Κομποτίου

ΚατηγορίαΥδραυλικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη