Εργασίες ελέγχου, συγκρίσεων και εκτυπώσεων των αποτελεσμάτων φωτοερμηνείας στην περιοχή της Κρήτης και αναπροσαρμογή της αντίστοιχης βάσης δεδομένων χρήσης/κάλυψης γης”

ΚατηγορίαΤοπογραφικά
Εργοδότης
ΑνάδοχοςΤΟΜΗ
Έναρξη
Λήξη7/9/2005