Κατάρτιση Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σαντορίνης

ΚατηγορίαΤοπογραφικά
Εργοδότης
ΑνάδοχοςΚΛΕΑΝΘΟΥΣ
Έναρξη
Λήξη