Κτηματολογικός πίνακας Σιδηρόκαστρου

ΚατηγορίαΤοπογραφικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη