Νέα – κατάλογος

Κτηματογραφικές και Κτηματολογικές μελέτες και διορθώσεις – συμπληρώσεις υφιστάμενων κτηματολογίων για μελέτες αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ.

Υπογραφή Σύμβασης

Μελέτη συμπλήρωσης – ενίσχυσης αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Γαλλικού με ΜΠΕ & Οριοθέτηση

Υπογραφή σύμβασης

Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου – Τεχνική βοήθεια

Υπογραφή Σύμβασης

Υπηρεσίες παροχής συμβούλων στο Τ.Τ.Ε. Δήμου Πάργας για τη σύνταξη μελέτης : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας

Υπογραφή σύμβασης

Ανανέωση της ιστοσελίδας μας

Νέος ιστοχώρος

Μελέτη Βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου

Υπογραφή Σύμβασης

Μελέτη νέας γέφυρας και βελτίωσης επαρχιακού οδικού τμήματος εισόδου Πόρου

Υπογραφή Σύμβασης

Ένταξη πράξης στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Ένταξη σε δράση

Μελέτη Ε.Ο. Βόλου – Βελεστίνου : Μελέτη Α/Κ Σέσκλου

Υπογραφή Σύμβασης

Μελέτη δικτύου ομβρίων στους δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη

Υπογραφή Σύμβασης

Σελίδες: