Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μελέτη συμπλήρωσης – ενίσχυσης αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Γαλλικού με ΜΠΕ και οριοθέτηση.

Επίτευξη σημαντικού οροσήμου κατα την εκπόνηση της μελέτης για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφορά την ολοκλήρωση της 1ης επίλυση και δημιουργία του βίντεο με την χρονική αναπαράσταση της εξέλιξης του δυσμενούς πλημμυρικού φαινομένου για την παρουσιάση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.