Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου)

ΤύποςΥπογραφή Σύμβασης
ΠεριγραφήΠεριγραφή : Στις 17 Οκτωβρίου 2011, υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης του έργου «Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου)».
Το εξάμηνης διάρκειας έργο αφορά στην εκπόνηση και σύνταξη της «Μελέτης ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου)».
ΑνάδοχοςΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – PLAS Ε.Π.Ε. – ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. – ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΡΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΒΑΒΙΖΟΣ – “ECO CONSULTANTS S.A. – ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναθέτουσα αρχήΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ