Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Mελέτη τοπογραφίας για τον υποχρεωτικό αναδασμό των αγρ/των Αδελφικού – Βαμβακούσας – κ. Καμήλας – Κουβουκλίου – Σκουτάρεως ν. Σερρών

ΤύποςΥπογραφή Σύμβασης
Περιγραφή Στις 22 Ιανουαρίου 2014, υπογράφηκε το Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΝΑΔΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΡ/ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ – ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑΣ – Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ – ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ – ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» για λογαριασμό  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το τριαντάμηνης  διάρκειας έργο, ποσού 147.899,59 Ευρώ αφορά στην Μελέτη τοπογραφίας για τον υποχρεωτικό αναδασμό των αγροκτημάτων Αδελφικού – Βαμβακούσας – Κ. Καμήλας – Κουβουκλίου – Σκουτάρεως Ν. Σερρών.
ΑνάδοχοςΣύμπραξη Γραφείων Μελετών : ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. – ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.
Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ