Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέα Χάραξη της 11ης επαρχιακής οδού Ελευθερούπολη-Όρια Ν. Σερρών

Τύπος : Υπογραφή Σύμβασης

Αναθέτουσα αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ