Πολεοδόμιση Ύψους Κοιν. Κ. Κορακιάνας Ν Κερκύρας (Παραλιακός Οικισμός)

ΚατηγορίαΠολεοδομικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη