Ψηφιοποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου αρχ. Χώρων

ΚατηγορίαΤοπογραφικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη