Σύνδεση της δυτικής πρόσβασης στο Ν. Νοσοκομείο με την Ε.Ο.

ΚατηγορίαΣυγκοινωνιακά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη