Ταχυμετρική κτηματογραφική αποτύπωση καναλιών Αλεπούς Κερκύρας

ΚατηγορίαΤοπογραφικά
Εργοδότης
Ανάδοχος
Έναρξη
Λήξη