Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύμβουλος Υποστήριξης και Υποβοήθησης των αρμόδιων Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση της Πράξης Μικρής Περιμετρικής Πατρών (ΜΠΠ)

ΤύποςΥπογραφή Σύμβασης
ΠεριγραφήΣτις 19 Μαΐου 2011, υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης του υποέργου «Σύμβουλος Υποστήριξης και Υποβοήθησης των αρμόδιων Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση της Πράξης Μικρής Περιμετρικής Πατρών (ΜΠΠ)».
Το εικοσιτετράμηνης διάρκειας υποέργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης και υποβοήθησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για την πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΠΠ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013.
ΑνάδοχοςΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.-ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΔΩΔΩΝΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.-ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Αναθέτουσα αρχήΑποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή