Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βελτίωση Ε.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας. τμήμα δέλτα – Καρδίτσα: μελέτη διαπλάτυνσης οδού, παράλληλων εκατέρωθεν και κόμβων

ΤύποςΥπογραφή Σύμβασης
ΠεριγραφήΣτις 7 Φεβρουαρίου 2014, υπογράφηκε το Συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΛΤΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ» για λογαριασμό  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το δεκαοκτάμηνης  διάρκειας έργο, ποσού 524.042,00 Ευρώ αφορά στην Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας. Τμήμα Δέλτα – Καρδίτσα: Μελέτη διαπλάτυνσης οδού, παράλληλων και εκατέρωθεν κόμβων.
ΑνάδοχοςΣύμπραξη Γραφείων Μελετών ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. – ΔΟΜΟΣ» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΒΑΪΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ”
Αναθέτουσα αρχήΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ