Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, ΙΙ μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης & ανάδειξης περιοχής ταμιευτηρίων

ΤύποςΥπογραφή Σύμβασης
ΠεριγραφήΤην 1η Σεπτεμβρίου 2013, υπογράφηκε το Συμφωνητικό ανάθεσης του έργου «ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Ι, ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ» για λογαριασμό  της ΔΕΗ Α.Ε.
Το εξάμηνης  διάρκειας έργο, ποσού 49.000,00 Ευρώ, αφορά την στην Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχών Ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, ΙΙ.
ΑνάδοχοςΣύμπραξη Γραφείων Μελετών : ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αναθέτουσα αρχήΔΕΗ Α.Ε.