Τοπογραφικά

Μελέτη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις τροποποιήσεις στην επέκταση (Δημος Αγρινίου)
Εργασίες ελέγχου, συγκρίσεων και εκτυπώσεων των αποτελεσμάτων φωτοερμηνείας στην περιοχή της Κρήτης και αναπροσαρμογή της αντίστοιχης βάσης δεδομένων χρήσης/κάλυψης γης”
Μελέτη Καταγραφή και Τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας Ο.Σ.Ε. και Σύνταξη Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε.(περιοχή Εβρος Ροδόπη)
Mελέτη Πράξεων Αναλογισμού στο Παλαιό Σ.Π. Αγρινίου
Μελέτη Πράξης Αναλογισμού στη θέση “Μαρδακέικα”
Μελέτη τοποθέτησης οροσήμων στο σχέδιο επέκτασης Ορεστιάδας
Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτημάτων-παραπόνων παραγωγών για το σταφιδικό μητρώο Ν. Ηρακλείου
Σύνταξη χαρτών εμποδίων και της οριζ/φίας των αερολ/νων Ρόδου-Ηρακλείου-Κέρκυρας-Ιωαννίνων-Σκύρου-Σαντορίνης-Ζακύνθου
Συνολική ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Ρωμαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης Αδριανού
Προσαρμογή εγκεκριμένων διαγραμμάτων στα προσφυγικά οικοδομικά τετράγωνα της Καισαριανής
Σελίδες: