Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Εταιρεία

Γενικά Στοιχεία

Υποδομή

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

ΥΗΣ Πουρναρίου Ι, ΙΙ μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης & ανάδειξης περιοχής ταμιευτηρίων

Υπογραφή σύμβασης

Εκπόνηση Τοπογρα/κης Μελέτης, Μελ. Κτημα/γίου, Ορ. Μελ. Οδοποιίας, Μελ. Σήμανσης – Ασφάλισης, Ορ. Μελ. Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, Ορ. Γεωλογικής Μελ., Γεωτεχνικών Αξιολογήσεων – Μελετών, Προκα/κών Μελ. Τεχνικών στο τμ. “Εχίνος – Μελίβοια” Κάθετος αξ. 70

Υπογραφή σύμβασης

Προμελέτη και οριστική μελέτη οδοποιίας, τοπογραφικών-κτηματολογίου, σήμανσης ασφάλισης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποχέτευσης-αποστράγγισης και προκαταρκτική μελέτη τεχνικών, κάθετου άξονα 70 “Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα” τμήμα Ξάνθη-Σμίνθη.

Υπογραφή σύμβασης

Σύμβουλος Υποστήριξης και Υποβοήθησης των αρμόδιων Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση της Πράξης Μικρής Περιμετρικής Πατρών (ΜΠΠ)

Υπογραφή σύμβασης

Μελέτη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και ανάδειξης περιοχής λιμνών και τεχνητών φραγμάτων (ανάντη φράγματος Κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου)

Υπογραφή σύμβασης

Παράλληλα Έργα Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων

Υπογραφή σύμβασης

Καταχώρηση Δημοτικής Περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο Δήμου Ζωγράφου

Υπογραφή σύμβασης

Νέα Χάραξη της 11ης επαρχιακής οδού Ελευθερούπολη-Όρια Ν. Σερρών

Υπογραφή σύμβασης

Σελίδες: